Construcció sostenible amb mòduls prefabricats

La prefabricació modular a base de contenidors marítims reutilitzats i sostres de fusta contra-laminada farà que la construcció de l’edifici sigui molt més ecològica que les promocions convencionals de formigó.


El projecte preveu que l’estructura de l’edifici es resolgui amb mòduls prefabricats lleugers i «en sec» —sense l’ús d’aigua— que faran que l’obra resulti més ràpida, econòmica i sostenible que els sistemes convencionals de formigó armat. Es tracta d’una combinació de nuclis portants fets amb contenidors marítims reutilitzats i separats per forjats de fusta contra-laminada (CLT). D’una banda, la reutilització de contenidors marítims per a les estructures dels edificis és ecològica perquè redueix de forma molt considerable el malbaratament energètic, el consum d’aigua i les emissions de CO₂ que caracteritzen l’ús del formigó armat. Els contenidors marítims són estructures molt lleugeres i amb gran capacitat de càrrega, especialment pensades per ser transportades i amuntegades amb facilitat. Transformar-los lleugerament per adaptar-los als requeriments d’habitabilitat —com ara obrir-hi finestres o revestir-los amb aïllament tèrmic— permet reutilitzar-los en edificis residencials sense necessitat de fondre metall o colar formigó. D’altra banda, l’ús de mòduls prefabricats de fusta contra-laminada (CLT) per a les estructures dels edificis és ecològic perquè aquest material prové de plantacions agroforestals que han estat fixant carboni de l’atmosfera durant el seu creixement. La CLT combina en un sol material lleuger i precís altes prestacions tèrmiques amb capacitat portant. Tant els mòduls prefabricats fets amb contenidors com els fets amb CLT no només són sostenibles pel procés constructiu, sinó també perquè eviten l’enderroc. Les estructures de formigó són tan resistents que enderrocar-les requereix molta energia i genera gran quantitat de runes contaminants i molt difícils de processar. En canvi, les estructures de contenidors marítims o mòduls de CLT es poden desmuntar per ser transportades i re-utilitzades en un altre edifici.


A l’edifici de Caldes, es calcula que l’ús de mòduls prefabricats reduirà un 80% la durada de les obres respecte a una promoció convencional de formigó armat. També es preveu un considerable abaratiment del seu cost, que rondarà els 1.000€/m². La sostenibilitat de l’obra es veurà reforçada amb l’aplicació de sistemes passius o de consum pràcticament nul, que, per mitjà d’un aïllament tèrmic eficient, la instal·lació de plaques de captació solar a la coberta i la refrigeració de baixa intensitat per terra radiant, faran que l’edifici sigui pràcticament autosuficient en termes energètics. L’estructura de contenidors marítims quedarà oculta rere una façana feta amb dos tipus de fusta ecològica. D’una banda, s’empraran fustes tractades amb una tècnica japonesa coneguda com Shou Sugi Ban o Yakisugi, que augmenta la seva durabilitat a la intempèrie. Consisteix a cremar superficialment la fusta de forma controlada i envernissar-la després amb determinats olis. D’altra banda, es reutilitzaran bobines de cable de gran format per aprofitar la seva fusta, ben assecada, uniforme i econòmica. També seran de fusta els porticons practicables que oferiran protecció solar a la finestres. Als interiors de l’edifici, es contempla l’opció de deixar a la vista algun fragment de contenidor i algun pany de fusta CLT, de manera que es faci explícita, de forma honesta i suggerent, la seva estructura. A la major part dels interiors, però, terres i parets estaran revestits amb paviments soferts i taulers de cartró guix que oferiran les millors prestacions de confort i aïllament acústic.


Etiquetas: Aïllament acústic, Aïllament tèrmic, Autosuficiència energètica, Captació solar, Construcció sostenible, Contenidors marítims, Crisi climàtica, Edificis desmuntables, Emissions de CO₂, Enderroc d’edificis, Formigó armat, Fusta contra-laminada, Fusta Yakisugi, Malbaratament d’aigua, Malbaratament energètic, Prefabricació modular, Protecció solar, Reciclatge de materials constructius, Reutilització d’elements constructius