Habitatge públic per a joves a Caldes de Montbui

Un procés participatiu per a la construcció i gestió d’un edifici d’habitatge públic.

Acta sessió 03 – Procés participatiu habitatge jove Caldes

L’edifici de vuit habitatges dotacionals per a joves a Caldes de Montbui suposa una aposta pel dret a l’habitatge, en el context d’un mercat immobiliari excloent, i per la centralitat, en el marc d’un urbanisme massa dispers.

Bitàcola

Acta sessió 02 – Procés participatiu habitatge jove Caldes

Un edifici de vuit habitatges públics i un espai polivalent que aposta per l’emancipació del jovent, l’apoderament ciutadà i la innovació en sistemes constructius més ràpids, econòmics i sostenibles.

Bitàcola

D’on venim, on som i on anem

L’edifici de vuit habitatges dotacionals per a joves a Caldes de Montbui suposa una aposta pel dret a l’habitatge, en el context d’un mercat immobiliari excloent, i per la centralitat, en el marc d’un urbanisme massa dispers.

Idees

Acta sessió 01 – Procés participatiu habitatge jove Caldes

La sessió es realitza mitjançant reunió telemàtica amb la plataforma ZOOM. Tota la sessió es desenvolupa oralment acompanyada de suport gràfic (foto-plànols, imatges i plànols acolorits)  per fer l’explicació més planera, comprensible i a l’abast de tots els participants. 

Bitàcola

Vídeo de presentació del projecte d’habitatge públic per a joves

En menys de tres minuts, el clip dóna veu a joves de Caldes, càrrec electes de l’Ajuntament i membres de l’equip d’arquitectes responsables del projecte per expressar els seus anhels sobre els beneficis que ha de portar l’edifici.

Bitàcola

Per què cal fer habitatge públic a Caldes de Montbui?

Els anys de la bombolla immobiliària, a Caldes s’hi va construir per sota de la mitjana del país. Aquest fet té una lectura positiva perquè el poble no ha crescut en excés, però alhora fa que els pisos disponibles tinguin uns preus de lloguer molt alts. Com que això dificulta que la gent jove pugui accedir a un habitatge propi, construirem un bloc d’habitatge públic destinat a lloguer per a joves.

Idees