Idees

  • Per què cal fer habitatge públic a Caldes de Montbui?
    Els anys de la bombolla immobiliària, a Caldes s’hi va construir per sota de la mitjana del país. Aquest fet té una lectura positiva perquè el poble no ha crescut en excés, però alhora fa que els pisos disponibles tinguin uns preus de lloguer molt alts. Com que això dificulta que la gent jove pugui accedir a un habitatge propi, construirem un bloc d’habitatge públic destinat a lloguer per a joves.…
  • D’on venim, on som i on anem
    L’edifici de vuit habitatges dotacionals per a joves a Caldes de Montbui suposa una aposta pel dret a l’habitatge, en el context d’un mercat immobiliari excloent, i per la centralitat, en el marc d’un urbanisme massa dispers. Ja fa més de cent vint anys de la publicació de Garden Cities of To-morrow, el text fundacional de la ciutat jardí. Els creixements suburbans extensius han esdevingut la forma urbana projectada més prevalent…