Sessió de retorn

Ens trobem, finalment, el 4 de novembre, de 18.30 a 20.30h de manera virtual* per fer la sessió de retorn i explicar quina ha estat la valoració de les propostes recollides en les 3 sessions de co-disseny participatiu, quines s’han incorporat al projecte i de quina manera i quines no s’han pogut incorporar i perquè.

*Si en el moment de fer la sessió de retorn el context de la COVID ho permet, aquesta es faria presencial.

Qui pot participar a la sessió de retorn?

Tothom més gran de 16 anys és benvingut/da.

Inscriu-te en aquest formulari d’inscripció i ens ajudaràs a conèixer el nombre aproximat de persones que hi assistireu, i facilitar-vos l’enllaç a la sessió.